Välkommen att göra studiebesök på Furuboda! Se nedan för kontaktuppgifter.

Föreningar och turistgrupper

Föreningar och turistgrupper är välkomna att besöka Furuboda och få en bild av verksamheten. Paul Skoog berättar, spelar och sjunger. Vi serverar mat och kaffe, allt efter önskemål. Lämpliga dagar är oftast tisdag-torsdag och vissa lördagar.

Paul Skoog gör också besök i föreningar, kyrkor och organisationer. Läs mer om detta här.

Information och bokning

Bokningen: 044-781 46 10, bokningen@furuboda.se

Skola och undervisning

Personliga besök för blivande kursdeltagare.

Information och bokning

Skolkansliet: 044-781 46 50, fhsk@furuboda.se

Övriga besök

Studiebesök inom pedagogik, tillgänglighet, bemötande, assistans och omsorg. För till exempel intresseorganisationer, pedagogisk personal, skolor, personalgrupper, politiker, LSS-handläggare och habiliteringspersonal som önskar få inblick i Furubodas verksamhet.

Information och bokning

Marie Hallqvist, informatör: 044-781 46 35, marie.hallqvist@furuboda.se