Din gåva betyder så mycket!

Föreningen Furuboda får betydande bidrag från stat, kommuner och landsting. Ändå räcker de inte till för att fylla de stora behov som finns.

Du kan ge gåvor till specifika ändamål inom Furubodas verksamhet. Ange då ändamål när du ger din gåva. Annars går gåvan till det område där det bäst behövs, till exempel:

  • att ge enskilda deltagare möjlighet att delta i kurser och läger då samhällsstödet inte är tillräckligt;
  • att vidareutveckla verksamheten av tekniska hjälpmedel, byggnadsanpassningar, fritids- och föreningsaktiviteter;
  • att bidra till forskning och utveckling inom områdena folkbildning, tillgänglighet, funktionsnedsättning;
  • att möjliggöra vårt arbete med opinionsbildning

Hur gör jag?

Gåvor betalas in på bankgiro 155-8725 eller swisha din gåva till nummer 123 466 39 69 (information om swish och hur du skaffar det finns på www.getswish.se). Ange att det är en gåva till Föreningen Furuboda.
Gåvorna går oavkortat till Föreningen Furuboda oavsett hur stort beloppet än är.

Gåvo- och minnesblad

Du kan också uppvakta eller hedra dina vänner genom att ge en gåva till Föreningen Furuboda. Läs mer om det här.

Frågor?

Har du frågor eller funderingar, kontakta oss:

  • Carina Rosqvist, e-post: carina.rosqvist@furuboda.se, tel. 044-781 46 32
  • Receptionen, e-post: info@furuboda.se, tel. 044-781 46 00