Du kan stödja vårt arbete på olika sätt!

I Föreningen Furuboda kan man visa sitt engagemang på olika sätt, en del insatser syns tydligt och andra får vi aldrig vetskap om. Det går inte att bedöma vilken insats som är mest betydelsefull.

Några sätt att stödja Furuboda är att bli medlem i Föreningen Furuboda, att ge en gåva eller att göra en praktisk insats som volontär.