Bild på Ernst och Ella Skoog

Ella och Ernst Skoogs stipendium tilldelas någon som en erkänsla för insatser inom folkbildning, kultur eller rehabilitering i samklang med föreningens vision och uppdrag.

 

 

Årets stipendiat 2016: Jörgen Lennartsson

Mottagare av stipendium ur Ella och Ernst Skoogs stipendiefond 2016
Ella och Ernst Skoogs stipendium skall lämnas som en erkänsla för sådana insatser inom folkbildnings-, kultur- och rehabiliteringsområdena som står i nära samklang med Föreningen Furubodas egna mål för sin verksamhet. Styrelsen har beslutat att tilldela 2016 års stipendium till Jörgen Lennartsson, Tollarp.
Jörgen Lennartsson – motivering
Det   Läs mer »

Tidigare nyheter:

19 maj
Årets stipendiat 2015: Elisabeth Sandlund
06 maj
Årets stipendiat 2014: Åsa Hagberg
13 maj
Årets stipendiater 2013: Mikael Fredriksson & Alexander Öhgren
03 jul
Årets stipendiat 2012: PA Ydrefelt
11 maj
Årets stipendiat 2011: Bengt Roslund