Bild på Ernst och Ella Skoog

Ella och Ernst Skoogs stipendium tilldelas någon som en erkänsla för insatser inom folkbildning, kultur eller rehabilitering i samklang med föreningens vision och uppdrag.

 

 

Årets stipendiat 2017: Jonas Gardell

Jonas Gardell är 2017 års mottagare av stipendium ur Ernst och Ella Skoogs stipendiefond.

Tidigare nyheter:

09 maj
Årets stipendiat 2016: Jörgen Lennartsson
19 maj
Årets stipendiat 2015: Elisabeth Sandlund
06 maj
Årets stipendiat 2014: Åsa Hagberg
13 maj
Årets stipendiater 2013: Mikael Fredriksson & Alexander Öhgren
03 jul
Årets stipendiat 2012: PA Ydrefelt