Furuboda är en ideell förening som drivs utan vinstintresse.

Du kan stödja vårt arbete som medlem och volontär. Vi har idag ca 4000 medlemmar som ger oss sitt stöd på olika sätt.

Du kan också stödja vårt arbete genom att ge en gåva. Gåvor och donationer är en viktig del av vår ekonomi.

Furubodas vision

“Ansvarstagande och självständiga människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle.”

Furubodas uppdrag

  • Stödja enskilda individers utveckling mot självständighet
  • Vara en mötesplats för människor i olika situationer och med olika förutsättningar
  • Påverka samhället mot större tillgänglighet och delaktighet

Läs mer om Furubodas bakgrund och verksamhet härpå Furubodas övergripande sida.