Kontaktuppgifter

Föreningen Furuboda
296 86 Åhus

Besöksadress: Furubodavägen 247
E-postforeningsforum@furuboda.se
Telefon (växel): 044-781 46 00
Fax: 044-781 46 01
Bankgiro: 155-8725
Swish: 123 466 39 69 (information om swish och hur du skaffar det finns på www.getswish.se)

Vi som jobbar inom Föreningsforum

Kerstin Olofsson, tf chef
Kontaktperson angående ledningsfrågor.
tel. 044-781 46 22 eller 073-988 46 79
e-post: kerstin.olofsson@furuboda.se

Matilda Andin, föreningskonsulent
Kontaktperson angående kristna värdegrunden, föreningsfrågor, hemsidan, medlemstidningen Furuboda.Nu.
tel. 073-941 46 97
e-post: matilda.andin@furuboda.se

Carina Rosqvist, administratör
Kontaktperson angående medlemskap, gåvor och testamente.
tel. 044-781 46 32
e-post: carina.rosqvist@furuboda.se

Annica Nordqvist, föreningskonsulent
Kontaktperson angående sommarverksamhet, föreningsfrågor och -arrangemang, volontärer.
tel. 0708-80 60 99
e-post: annica.nordqvist@furuboda.se

Paul Skoog, föreningskonsulent
tel. 073-988 46 72
e-post: paul.skoog@furuboda.se