Ordet retreat kommer från reträtt och innebär att man drar sig tillbaka, från vardagens brus och kamp till tystnad och vila för att finna eller återvinna en inre balans. Vi vill erbjuda våra retreater med utgångspunkt att den ska vara öppen för alla, med eller utan funktionsnedsättning.

Att vara människa är att finnas i olika sammanhang, både stora och små, ytliga och djupare. I mötet med olika händelser och människor växer vi och förändras. I mötet mellan det vi bär med oss och det vi möter skapas våra liv. Att stanna upp, ge sig tid till reflektion och eftertanke är att få möjlighet till fördjupning och perspektiv på livet. En retreat kan vara en sådan reflektionsplats. En plats för vila, eftertanke och tystnad. En plats där tystnaden hjälper oss att höra livets tilltal, där våra frågor får finnas och där vår andlighet kan få växa och djupna. Retreaterna på Furuboda vill få vara en sådan plats.

Retreat för externa grupper

Furuboda anordnar inte längre retreater i egen regi, men grupper som vill åka på retreat på Furuboda är välkomna att höra av sig, så gör vi ett förslag på upplägg och pris utifrån önskemål och behov. Kontakta Matilda Andin, matilda.andin@furuboda.se eller 073-941 46 97, för mer information.

Senaste nyheten om våra retreater:

”Vila – full av liv” – retreat 25-27 oktober 2014

Plats: Furubodas konferensgård
Tid: 25-27 oktober 2014
Retreat – för alla?
Ordet retreat kommer från reträtt och innebär att man drar sig tillbaka. Vår retreat vill ge möjlighet att dra sig tillbaka från vardagens brus och kamp till tystnad och vila, för att finna eller återvinna en inre balans.
Retreaten utgår från den kristna tron, däremot behöver du inte kalla   Läs mer »

Om tidigare retreater:

28 feb
”Vila – full av liv” – retreaten uppskjuten till hösten
08 jan
Efter en retreat
04 sep
”Det heliga glappet” – retreat 8-10 nov 2012
14 sep
”Livets tilltal” – retreat 21- 23 okt 2011
02 nov
Tankar efter en retreat