Våren är årsmötenas tid. Föregående år ska läggas till handlingarna och besluten och visionerna ägnas åt framtiden. Den demokratiska principen är värdefull. Som medlem är du en viktig del av Föreningen Furuboda och du har rätt att vara med och påverka besluten som tas. Årsmötet är också är ett viktigt tillfälle för möten på olika sätt – med platsen, verksamheten, medarbetare, styrelse, medlemmar och intresserade.

Vi binds samman i det vi har ett hjärta för.

Senaste nyheten om årshögtid på Furuboda:

Årets stipendiat 2016: Jörgen Lennartsson

Mottagare av stipendium ur Ella och Ernst Skoogs stipendiefond 2016
Ella och Ernst Skoogs stipendium skall lämnas som en erkänsla för sådana insatser inom folkbildnings-, kultur- och rehabiliteringsområdena som står i nära samklang med Föreningen Furubodas egna mål för sin verksamhet. Styrelsen har beslutat att tilldela 2016 års stipendium till Jörgen Lennartsson, Tollarp.
Jörgen Lennartsson – motivering
Det   Läs mer »

Tidigare nyheter:

08 mar
Årshögtid 24 april 2016
16 feb
Årshögtid 26 april 2015
13 mar
Årshögtid 4 maj 2014
29 apr
Årshögtid 5 maj 2013
01 maj
Årshögtid 6 maj 2012