Mottagare av stipendium ur Ella och Ernst Skoogs stipendiefond 2017

Ella och Ernst Skoogs stipendium skall lämnas som en erkänsla för sådana insatser inom folkbildnings-, kultur- och rehabiliteringsområdena som står i nära samklang med Föreningen Furubodas egna mål för sin verksamhet. Styrelsen har beslutat att tilldela 2017 års stipendium till Jonas Gardell, Stockholm.

Utdelningen sker fredagen den 7 april kl. 13.00 i Furuboda Second hand-butiken på Kopparbergsgatan 2 i Malmö. Den kommer även att filmas och visas under Föreningen Furubodas årsmötesdag den 7 maj.

Bild på Jonas Gardell, iklädd svarta kläder mot en mörkgrå bakgrund. Foto: Stellan Herner

Stipendiat Jonas Gardell. Foto: Stellan Herner

Jonas Gardell – motivering

Det är för sitt stora mod och sin enorma envishet att gestalta människor utifrån deras egna förutsättningar och perspektiv som Jonas Gardell tilldelas Ella och Ernst stipendium 2017.

I konventionella film- och teateruppsättningar förekommer det emellanåt roller där personer med funktionsnedsättning gestaltas, men det är ytterst ovanligt att någon som själv lever med liknande förutsättningar får rollen. Ett lysande undantag är i musikalen Livet är en schlager, där Jonas från början var bestämd på att rollen som cp-skadade David skulle spelas av någon med en cp-skada, för trovärdighetens skull. 2009 års mottagare av detta stipendium, Jonas Helgesson, fick rollen och tillsammans arbetade dessa två målmedvetet för att forma den efter hans egna förutsättningar.

Detta förhållningssätt illustrerar tydligt den inställning Jonas Gardell har. Hans sätt att arbeta genomsyras av en drivkraft att synliggöra människor, särskilt när det handlar om grupper som ofta osynliggörs i samhället, och att vara sann mot både dem och sig själv.

Med andra ord, i samklang med Föreningen Furubodas vision: ”Självständiga och ansvarstagande människor, med full delaktighet, i ett öppet och tillgängligt samhälle.”

/Styrelsen för Föreningen Furuboda