Mottagare av stipendium ur Ella och Ernst Skoogs stipendiefond 2016

Ella och Ernst Skoogs stipendium skall lämnas som en erkänsla för sådana insatser inom folkbildnings-, kultur- och rehabiliteringsområdena som står i nära samklang med Föreningen Furubodas egna mål för sin verksamhet. Styrelsen har beslutat att tilldela 2016 års stipendium till Jörgen Lennartsson, Tollarp.

Föreningen Furubodas ordförande Magnus Eriksson överlämnar stipendiet till Jörgen Lennartsson

Jörgen och ordförande Magnus Eriksson vid stipendieutdelningen

Jörgen Lennartsson – motivering

Det är för Jörgen Lennartssons stora brinnande hjärta för att ge människor möjlighet att komma till sin rätt och kunna använda sina resurser som han nomineras till Ella och Ernst Skoogs Stipendium 2016.

Jörgens engagemang har gällt såväl den enskilde individen som sammanhang inom folkbildningen, den idéburna sektorn, kyrkan och samhället. Han har arbetat för rättigheter och möjligheter lokalt, regionalt, nationellt och internationellt i små och stora perspektiv.

Jörgen har lätt för att drömma och låta idéer flöda fram men kan även få dem att bli verklighet. Han söker kontakter och ser resurser i både människor och skeenden. Han samarbetar gärna och uppmuntrar till kreativt tänkande. Jörgens drivkraft gör honom till en initiativtagare. Han bereder mark, skapar förutsättningar men behöver inte vara med att genomföra. Han har förmågan att ha förtroende för andra, lämna över ansvar utan att lägga sig i.

Under Jörgens tid som Direktor i Föreningen Furuboda växte och utvecklades verksamheten. I samverkan med styrelse och medarbetare startade bland annat Furuboda Folkhögskola, Furuboda Assistans AB, MR Gymnasiet, samarbete med Yombo i Tanzania och en mängd olika projekt. Han var också med i uppstarten av Ideell Arena och nätverk inom social ekonomi i Skåne mm. Initiativen har påverkat Föreningen Furuboda till det vi är idag.

Furuboda den 24 april 2016
Styrelsen för Föreningen Furuboda