Elisabeth Sandlund opinionsredaktör på tidningen Dagen, fick 2015 års stipendium ur Ella och Ernst Skoogs stipendiefond. Stipendiet tilldelas någon som har en erkänsla för insatser inom folkbildning, kultur eller rehabilitering som står i samklang med Föreningen Furubodas , vision och uppdrag.

Ordförande  i Föreningen Furubodas styrelse, Magnus Eriksson, delade ut priset till Elisabeth Sandlund i samband med årshögtiden den 26 april.

Det okränkbara människovärdet i fokus

Elisabeth Sandlund är, med sin erfarenhet som förälder till en nu vuxen dotter med funktionsnedsättning, en respekterad röst i opinionsbildningen kring funktionshinderfrågor.

20150426Stipendiat2015I sina olika roller, som författare, skribent och debattör i olika sammanhang, tar hon ofta tillfället i akt och lyfter fram olika perspektiv kring frågor om funktionsnedsättning. Elisabeth Sandlund har ett  stort fokus när det gäller hur den på papperet fantastiska lagstiftningen urholkas alltmer, det är kostnadsaspekterna som styr och inte den enskilda människans särskilda behov.

Elisabeth har också ett stort engagemang i S:ta Klara kyrkas verksamhet för utslagna i Stockholm city. Hennes sätt att kompetent, skarpt och ändå kärleksfullt ta debatten med beslutsfattare och aktörer inom funktionshinderområdet på ett nationellt plan inger respekt och går rakt in i hjärtat på den som lyssnar. Hennes kristna tro utgör en grund för synen på det okränkbara människovärdet.

En dröm går i uppfyllelse

Elisabeth berättade att hon länge drömt om att få åka till en L´Arche-kommunitet i Frankrike för att tillsammans med sin dotter Ulrika få dela den gemenskap som finns där och för att också skriva om dessa upplevelser. Med hjälp av stipendiet ser hon nu en möjlighet att förverkliga sin dröm och använda pengarna från stipendiet till denna upplevelse.

Läs mer om L’Arche på deras hemsida www.larche.org (OBS! text på engelska och franska)