Ordförande Magnus Eriksson delar ut stipendiet till Åsa Hagberg.
IMG_2333w

Motivering
Åsa Hagberg har med sin erfarenhet som mamma, till ett barn med funktionsnedsättning,
som författare och föreläsare vågat sätta enkla ord på många av de svåra och nästan
förbjudna frågor och upplevelser som följer i dess spår. Ord som bara kan skrivas och sägas
av den som har egen erfarenhet. Berättelserna om livet där glädje och sorg går hand i hand
har en kärlek, närhet och innerlighet som berör.

Åsas förmåga att berätta och gestalta går rakt in i hjärtat på den som lyssnar. Detta har gjort
henne till en flitigt anlitad föreläsare i sammanhang av skiftande slag, från kyrka, skola till
handikapporganisation. Åsa har de senaste åren även skrivit en mängd psalmer som även de
har ett enkelt, rakt och tilltalande budskap som ofta tangerar människovärde och
människovärdighet.
På det sätt Åsa, i ödmjukhet, förmedlar Gud, livet och tron öppnar upp och inbjuder till
samtal.
Åsa har vid flera tillfällen medverkat och deltagit i arrangemang på Furuboda såsom
familjevecka och konferenser i samarbete med Sveriges Kristna Råd.
Det Åsa Hagberg är, står för och förmedlar är i linje och samklang med det arbete
Föreningen Furuboda är och står för. Detta gör henne till en välförtjänt mottagare av Ernst
och Ella Skoogs stipendium 2014.

Styrelsen för Föreningen Furuboda
Magnus Eriksson, ordförande