Magnus Eriksson och PA YdrefeltElla och Ernst Skoogs stipendium tilldelas någon som en erkänsla för insatser inom folkbildning, kultur eller rehabilitering i samklang med föreningens vision och uppdrag.

I år gick stipendiet till Pär-Agne Ydrefelt – eller PA som han vanligtvis kallas.I sitt arbete som kulturpedagog inom Omsorgsförvaltningen i Kristianstads kommun gör PA en stor och viktig insats. Tillsammans med handikappenheten startade han för tio år sedan kultursatsningen Helge Änglar.

Vid mottagandet av stipendiet berättade PA om sitt arbete och möten i musiken. I en av musikverksamheterna där han är engagerad finns flera deltagare som inte har något tal.

”När det gäller musik ska det låta och då får det lov att låta”

Så sade PA och lät publiken lyssna på en inspelning där innerligheten och glädjen att musicera avspeglade sig.

Glädjen över sitt arbete återspeglas i hela PA s framträdande.