Magnus Eriksson och Bengt RoslungVid Föreningen Furubodas årsmöte den 8 maj, delades Ernst och Ella Skoogs stipendium på 20000 kr ut till Bengt Roslund.

Motivering

”Bengt Roslund har som författare och TV-producent skildrat människor med olika förutsättningar i livet på ett varmt och respektfullt sätt. Han var tidig med att sprida kunskap och öka förståelsen inom funktionshinderområdet. Med stort hjärta och engagemang har hans livsskidringar nått en stor och skiftande läsar- och tittargrupp.

Under 1990-talet lyfte Bengt funktionshinderfrågorna utifrån barnperspektiv genom Skurts möten med barn med funktionsnedsättningar. På många sätt var detta nyskapande.

Bengt Roslund har genom åren haft stor betydelse för Föreningen Furubodas utveckling. Genom de TV-gudstjänster som han producerade under 70-, 80- och 90-talen gjorde han Furuboda känt i hela Sverige. Genom TV-gudstjänsterna gick Furuboda från att ha varit en lokal förening till att få medlemmar och supportrar i hela Sverige.

Bengt Roslund var också en stor förespråkare för att Furuboda skulle bli egen folkhögskola, vilket skedde 1994.”

– Magnus Eriksson, ordförande